විවියන් රිචඩ්ස්ගේ වසර 30ක් පැරණි වාර්තාව ධනංජය සිල්වා බිඳ දමයි

විවියන් රිචඩ්ස්ගේ වසර 30ක් පැරණි වාර්තාව ධනංජය සිල්වා බිඳ දමයි

ඉන්දියාවේ පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරඟයකදී ලකුණු හඹායාමේ අවසාන ඉනිම තුල ලකුණු 109 නොදැවී රැස් කරමින් විවියන් රිචඩ්ස්ගේ වසර 30ක් පැරණි වාර්තාව අද තරඟයේදී හතරවන ඉනිම තුල ලකුණු 119ක් ලබා ගනිමින් ධනංජය ද සිල්වා ඉන්දියානු ටෙස්ට් වාර්තා අතරට එක් විය.

© 2015 srilife.lk