කොටියන් 9 දෙනෙක් සුරතලයට ඇති කරන පවුලක්

කොටියන් 9 දෙනෙක් සුරතලයට ඇති කරන පවුලක්

Ary Borges නම් බ්‍රසීල ජාතිකයා විසින් 2005 වසරේදී සංචාරක සර්කස් කණ්ඩායමකින් පුහුණු කරන ලද කොටි යුවළක් මිලදී ගත්තේය. එතැන් පටන් නිවසේ සුරතලුන් වූ ඔවුන් අභිජනනය කිරීම මගින් ඔහුට හිමි කොටි සංඛ්‍යාව 9 දක්වා ඉහළ ගියේය. එහෙත් මෑතකදී ඔහුට එරෙහිව බ්‍රසීල රජය නීති මාර්ගයෙන් ක්‍රියා කිරීමට පියවර ගත්තේ රාත්තල් 700ටත් වඩා වැඩි කොටියන් සමාජයට අනතුරුදායක වන නිසාවෙනි. අවසානයේ ඔහුට සිදුවුනේ තම නිවස වටා ඉහළට තාප්ප බැද කොටියන්ට ඉවතට යාමට කිසිසේත්ම ඉඩ නොලැබෙන පරිදි තම ගෙවත්ත සකස් කිරීමටයි.  Related articles

© 2015 srilife.lk