හිතාගන්න බැරි මිලකට ඔබේ නිවසටත් ලස්සන සිවිලිමක්

ඔබේ නිවසට ආකර්ශනීය පෙනුමක් ලබා දෙන, ඉතා අනර්ඝ නිමාවෙන් යුත්, ශක්තිමත් සිවිලිමක් සහනදායි මිල ගණන් යටතේ ඔබ වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරදීම නිර්මාණී අපගේ කාර්යයි.එක් දිනකින් ඔබගේ නිවස හාත්පසින්ම වෙනස් කළ හැකි සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ශක්තිමත් සිවිලිමක් වගකීමක් සහිත සිවිලිමක් නිර්මාණය කරගැනීමට අප හා සම්බන්ධ වන්න.

1. නිවසට පැමිණ ඇස්තමේන්තු කිරීම නොමිලේ.

2. වර්ග 400ට වැඩි සිවිලින් සඳහා LED Panel නොමිලේ.

3. දිවයිනේ ඕනෑම දුෂ්කර ප්‍රදේශයකට පැමිණ සේවාව නොමිලේ. 

4. වසර 12ක වගකීමක් සහිතව ඉතා හොඳ සිවිලිමක්.

 

දැන්ම අමතන්න (+94) 076 64 12345

ඔබ විදේශ ගතව සිටී නම් Viber, Wtsapp, imo මඟින් සම්බන්ධ විය හැක.


Malaysian Ceiling


PVC Ceiling

Related articles

 

© 2015 srilife.lk