මදුරුවන් වැඩියෙන් මිනිසුන්ට ආකර්ෂණය වීමට බලපාන කරුනු 4ක්

මාරාන්තික රෝග රැසකට මුල් වන මදුරුවන් පිළිබද විශේෂ කරුණු රැසක් මේ වන විට හෙළිකර ගැනීමට පර්යේෂකයන් සමත් වී තිබෙනවා. ඒ පිළිබද AOL වෙබ් අඩවියේ සදහන් වූ මදුරුවන් මිනිසුන්ට වඩාත් ආකර්ෂණය වීමට හේතුවන කරුණු 4ක් පහත දැක්වේ.
 
01. ගැබිණි මාතාවන්.
ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කිරීමේදී මිනිසුන් පිට කරන කාබන් ඩයෝක්සයිඩ් වායුවට මදුරුවන් ආකර්ශණය වීම සිදුවේ. කාන්තාවන් ගර්භණී අවදියේදී කාබන් ඩයෝක්සයිඩ් වායුව වැඩි වශයෙන් පිට කරනු ලබයි. ඒ හේතුවෙන් ඔවුන් වෙත මදුරුවන්ගේ ආකර්ශනය වැඩි වීම නිසා එම තත්වයේ සිටියදී මදුරුවන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමට උපක්‍රම අනුගමනය කිරීම වඩාත් සුදුසුය.
 
02. ව්‍යායාම කරන විට.
ඔබ ව්‍යායාම කටයුතු කිරීමෙන් අනතුරුවද මදුරුවන් ඔබ වෙත් වැඩි ආකර්ෂණයක් දක්වයි. මෙයට හේතුව ව්‍යායාම කිරීමේදී ඔබේ මස්පිඩු වල නිර්මාණය වෙන Lactic Acid නම් අම්ලයයි. එම නිසා ව්‍යායාම කිරීමෙන් පසුව මදුරුවන් වැඩි වශයෙන් ආකර්ශනය වේ.
 
03. ඇල්කොහොල් පානය කිරීම.
පර්යේෂකයන් සදහන් කරන පරිදි ශරීරය උණුසුම්  කරන බීම වර්ග පානය කිරීමෙන් ද මදුරුවන් ඔබ වෙත වැඩි ආකර්ශනයක් දක්වයි. ඇල්කොහොල් වැනි දෑ පානය කරන විටදී පහසුවෙන් දෂ්ට කළ හැකි ලෙස සම සකස් වීමත් සිරුරේ දැනීම අඩු වීමත් නිසා මෙම අවස්තාවන් වලදීද විශේෂයෙන් මදුරුවන්ගෙන් ආරක්ෂා විය යුතුය.
 
04. O රුධිර කාන්ඩය හිමි අය
මෑතකදී සිදුකල සමීක්ෂණයකට අනුව O රුධිර කාන්ඩය හිමි අය වෙත අන් අයට වඩා 83%ක් වැඩි ප්‍රතිශතයක් මදුරුවන්ගේ ආකර්ශනය ඇතිවේ.

Related articles

 

© 2015 srilife.lk