මුහුදින් හිරු උදාවන අයුරුත්, මුහුදට හිරු බැස යන අයුරුත් බලන්න පුළුවන් ලංකාවේ එකම තැන

මුහුදින් හිරු උදාවන අයුරුත්, මුහුදට හිරු බැස යන අයුරුත් බලන්න පුළුවන් ලංකාවේ එකම තැන

 

ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින අයෙකුට ගොඩබිමේ සිට, මුහුදේ තුලින් හිරු උදාවන ආකාරයත්, මුහුද තුලට  හිරු බැස යෑමත් එකම ස්ථානයක සිට නැරඹිය හැකි වන්නේ එකම ස්ථානයකදී පමණයි, ඒ අලිංමකඩ ප්‍රදේශයයි. නැගෙනහිර මුහුදත්, බටහිර මුහුදක් එක වර දැකගත හැකි ස්ථානයත් අලිංමංකඩ ප්‍රදේශයයි. මෙයට හේතුව ලංකාවේ පළලින් අඩුම ප්‍රදේශය අලිංමකඩ ප්‍රදේශය වීමයි.

වසර  30 කුරිරු යුද්ධය අවසාන කිරීමට ශ්‍රී ලංකා හමුදාව දියත් කළ මෙහෙයුමේදී උතුරු දෙසින් මුහමාලයේ සිට පැමිණි 53, 55 සේනාංක සහ දකුණු දෙසින් වැලි ඔය සිට පැමිණි 57,58 සේනාංක උතුර දකුණ යා කරමින් නොසිතූ ලෙස මුණ ගැසුණේද අලිමංකඩ ප්‍රදේශයේදීය. මෙලෙස උතුර දකුණ යා කරමින් මෙම සේනාංක හමු වූයේ 2009 ජනවාරි මස 10 වන දිනදීය.


මෙය සිහිවීම පිණිස යුධ හමුදාව විසින් අලිමංකඩ විශේෂ ස්මාරකයක්ද ඉදි කර ඇත. ඉන්පසු මෙම සේනාංක 4 එක්ව ඉදිරියටගොස් නන්දිකඩාල් කලපුවේදී 2009 මැයි මස 18 වන දින මෙරට පැවති කුරිරු යුද්ධය සදහටම නිමාවට පත් කළා.


යාපනය අර්ධද්වීපය ගොඩ බිම හා සම්බන්ධ කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ගෙල ලෙස හදුන්වන්නේද අලිමංකඩ ප්‍රදේශයයි


හසලක ගාමිණි කුලරත්න රණවිරුවා අලිමංකඩ කදවුර විනාශ කිරීමට පැමිණි යුධ ටැංකිය විනාශ කරමින් තම දිවි පිදුවේද මෙම ප්‍රදේශයේදී වන අතර එම යුධ ටැංකිය සහිත ස්මාරකයත් මේ අලිමංකඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇත.


නැගෙනහිර දෙසින් චුන්දිකුලම් කලපුව සහ බටහිරින් ලංකාවේ විශාලම කලපුව වන කිලාලි කලපුවෙන් අලංමංකඩ මායිම් වී ඇත. ලංකාවේ ස්භාවිකව ලුණු මිදෙන එකම ලුණු ලේවාය පිහිටියේත් අලිංමංකඩයි.

ලංකාවේ සුපිරිසිදුම වතුර හමුවන ලිද පිහිටලා තිබෙන්නේද අලිමංකඩ ආසන්නයේ පිහිටි අයියකච්චි ප්‍රදේශයේයි.


 

Related articles

© 2015 srilife.lk