ඇල් වතුරෙන් දුවන මෝටර් බයිසිකලේ

ඇල් වතුරෙන් දුවන මෝටර් බයිසිකලේ

 

වතුර ඉන්ධන ලෙස යොදාගෙන ධාවනය කරන්න පුළුවන් මොටර් බයිසිකලයක් ගැන බ්‍රසීලයෙන් පසුගිය දිනක වාර්තා වුණා. බ්‍රසීලියානු ජාතික Ricardo Azevedo විසින් නිර්මාණය කර තිබෙන මෙම බයිසිකලයට වතුර ලීටරයකින් කිලෝ මීටර 310 ධාවනය කරන්න හැකියාව තිබෙන බවයි පවසන්නේ.

T Power H20  ලෙස හදුන්වන මෙම බයිසිකලය එහි ඇති කාර් බැට්රියක් ආධාරයෙන් ලබාගන්නා විදුලියෙන් ජලයේ තිබෙන හියිඩ්‍රජන් අනුව වෙන්කර ගැනීමක් සිදුකරනවා. එසේ වෙන්කරගත් හයිඩ්‍රජන් නල මාර්ගයක් මගින් ලබාගෙන බයිසිකලය ධාවනයට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා ගන්නවා.

Azevedo විසින් ඔහුගේ මෙම නිර්මාණය හදුන්වා දෙන වීඩියොවේ දී බයිසිකලයේ  ටැංකියට වතුර දැමිමට පෙර ඒවා පානය කර පෙන්විමෙන් වෙනත් ඉන්ධන වර්ගයක් භාවිතා නොකරන බව ඔප්පුකර පෙන්වා තිබෙනවා. ඉන්පසු අපිරිසිදු ගගකින්  ලබා ගන්නා ජලයද මොටර් බයිසිකලයේ ටැංකියට යොදා පෙන්වනවා.

මේ පිළිබද අදහස් දක්වන Azevedo කියා සිටියේ මෙය ඉතා පරිසර හිතකාමී ඉන්ධනයක් වන බවයි. මෙයින් කාබන් මොනොක්සයිඩ් වැනි අහිතකර වායු පරිසරයට මුදා හරින්නේ නැති බවයි ඔහු පැවසුවේ


 

Related articles

© 2015 srilife.lk