එදිනෙදා උපකරණ මුල් අවධියේ තිබුණ හැටි. දැක්කම පුදුම හිතෙයි.

එදිනෙදා උපකරණ මුල් අවධියේ තිබුණ හැටි. දැක්කම පුදුම හිතෙයි.

එදිනෙදා ජීවිතයේදී විවිධ උපකරණ අපේ වැඩකටයුතු වල පහසුව උදෙසා අපි භාවිතා කරනවා. නමුත් ඒවා නිර්මාණය කළ මුල් අවධියේ නම් අද වගේ ලේසියෙන් භාවිතා කරන්න උනේ නෑ. ඒ කෙසේ වෙතත් ඒ නව නිපැයුම් ලොවට ඉදිරිපත් කළ නව නිපැයුම් කරුවන් නොහිටින්න අද තියෙන තත්වෙට මේවා පත්වෙන්නේත් නෑ. 


01. බාර්බි බෝනික්කා


02. පරිගණක මූසිකය


03. වීඩියෝ ඇමතුම් ගත හැකි දුරකථනය


04. රැවුල බාන රේසරය


05. ඩිජිටල් කැමරාව


06. දත් බුරුසුව


07. ජංගම දුරකථනය


08. සිරින්ජරය

 

 


09. ජංගම සංගීත වාදකය


10. පරිගණකය


11. රූපවාහිනී රිමෝටය


12. ලයිටරටය

 


13. රූපවාහිනිය

Related articles

© 2015 srilife.lk