ගොඩක් ස්මාර්ට් ෆෝන් වල තියන Android version නම් කරන හැටි

Android කියන්නෙ මෙච්චර කාලෙකට ලෝකෙ පුරා තිබ්බ ජංගම දුරකථන වෙනස් කරපු විප්ලවයක්. අද කාලෙ භාවිතා වෙන බොහෝමයක් ස්මාර්ට් ෆෝන් දුවන්නෙ Android මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින්. Android මෙහෙයුම් පද්ධතියේ අයිතිකරුවන් වන්නේ Google ආයතනයයි. 2008 සැප්තැම්බර් මාසයේ ලෝකයට නොමිලේ මුදා හරින Android  මෙහෙයුම් පද්ධතිය අද වෙනකොට සංස්කරණ බොහොමයක් එළි දක්වලා තියනව. මේ ලිපිය ලියවෙන්නෙ Android මෙහෙයුම් පද්ධතියේ විශේෂත්වයක් වෙන විවිද සංස්කරණ ඔවුන් නම් කරන විදිහ ගැනයි.

Android නම් කිරීමේ විශේෂත්වය තමයි ඔවුන් නව සංස්කරණ වලට නම් යොදන්නේ ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ පිළිවෙලටය. එනම් පිළිවෙලින් A සිට Z දක්වා මෙම සංස්කරණ වල මුල් අකුරු නාමීකරණය කිරීම සදහා භාවිතා කර තිබෙනවා. මෙහි තවත් විශේෂ කාරණයක් වන්නේ මෙම නම් කිරීම් සදහා භාවිතා කර ඇත්තේ අතුරුපස සහ පැණිරස කෑම වර්ග වල නම්ය.
ALPHA
BETA
Cupcake (1.5)
Donut (1.6)
Eclair (2.0–2.1)
Froyo (2.2–2.2.3)
Gingerbread (2.3–2.3.7)
Honeycomb (3.0–3.2.6)[a]
Ice Cream Sandwich (4.0–4.0.4)
Jelly Bean (4.1–4.3.1)
KitKat (4.4–4.4.4, 4.4W–4.4W.2)
Lollipop (5.0–5.1.1)

මේ ගැන වැඩි විස්තර පහළ ඡායාරූපයෙන් ඔබට දැකගන්න පුළුවන්


 

Related articles

 

© 2015 srilife.lk