මන්දගාමී වූ chrome බ්‍රවුසරයේ වේගය වැඩි කරගන්න. ගූගල් සමාගමෙන් සරල විසදුමක්

මන්දගාමී වූ chrome බ්‍රවුසරයේ වේගය වැඩි කරගන්න. ගූගල් සමාගමෙන් සරල විසදුමක්

ඔබ අන්තර්ජාලයේ සැරිසැරීමට භාවිතා කරන වෙබ් බ්‍රවුසරයේ, මුලදී තිබුණු වේගවත් බව කල්ගත වන විට අඩුවීමේ ගැටළුවට ඔබත් මුහුණ දී තිබෙනවා වෙන්න පුළුවන්. අනවශ්‍ය දැන්වීම්, නොදැනුවත්වම බ්‍රවුසරයට එකතුවී ඇති tool bar සහ startup pages, වැනි දේ නිසා ඔබගේ බ්‍රවුසරයේ කාර්යක්ෂම බව අඩු වී යනවා. ඒ වගේම බ්‍රවුසරය Open වීමටත් වැඩි කාලයක් ගන්නවා. ඔබ භාවිතා කරන්නේ ගූගල් chrome බ්‍රවුසරයක් නම් දැන් මේ ගැටළුවෙන් මිදෙන්න හොඳ විසදුමක් ඔවුන් විසින් ලබා දී තිබෙනවා.

මේ ගැටළුවට විසදුමක් ලෙස ගූගල් සමාගම Chrome Cleanup Tool නම් App එකක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

පහතින් ඇති ලින්ක් එකට පිවිස 2.8mb ප්‍රමාණයෙන් යුතු මේ App එක භාගත කරීමෙන් පසු ඉතා පහසුවෙන් අනවශ්‍ය plugin ඉවත් කර ඔබේ chrome බ්‍රවුසරයේ වේගය වැඩි කරගන්න පුළුවන්.

 

Chrome Cleanup Tool මෙතනින් ලබා ගන්න.

Related articles

© 2015 srilife.lk