ලොව සරාගීම රොබෝව ජපානය නිපදවයි

ලොව සරාගීම රොබෝව ජපානය නිපදවයි

Geminoid f
ලෝකයේ තාක්ෂණික දියුණුවත් සමඟ එදිනෙදා වැඩ පහසු කරවීම පිණිස දිනෙන් දින විවිධ හැකියාවන් ඇති රොබෝවන් නිර්මාණය වේකාලයත් සමග ඒවායේ හැකියාවන් මෙන්ම ස්වරූපයද වෙනස් වනු දැකගත හැකපහත දැක්වෙන්නේ පසුගියදා පැවැත්වුනු ලෝක රොබෝ ප්‍රදර්ශණය සදහා ඔසාකා විශ්වවිද්‍යායාලයේ මහාචාර්ය Hiroshi Ishiguro විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කාන්තාවකගේ ස්වරෑපයට සමාන ඉරියව් දැක්විය හැකි රොබෝවකිතවමත් සම්පුර්ණයෙන් නිම කොට නොමැති රෙබෝව ඉදිරියේ්දී ඉතාමත් දියුණු ලෙස ඉදිරිපත් කරන බව ඔහු පවසා සිටියේය.
දැනටත් වචන සහ කටහඬ හදුනාැනීමේ හැකියාව ඇති අතර කෘතිම බුද්ධිය තව දුරටත් සංවර්ධනය කෙරෙමින් පවතී.මුදලින් $108,600 මිලක් නියම කොට ඇති රොබෝව සම්පූර්ණ ලෙස නිමවූ පසු වෙළඳපොලට ඉදිරිපත් කරන බව ඔවුන් පවසයිමිනිස් ස්වරෑපයට සමාන රොබෝ නිපදවා ඇති මෙම මහාචාර්යවරයා වරක් ඔහුගේම හැඩරුවට සමාන රොබෝවක් නිපදවා ඇත.
Sayonara යන නමින් ජපානයේ නිෂ්පාදිත චිත්‍රපටයේ චරිතයක් රඟපෑම සඳහාද මෙම Geminoid f රොබෝව සහභාගී වී ඇතචිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂකවරයා පවසන්නේ අනාගතයේ මිනිසුන් රොබෝවන් හා පෙමින් වෙලෙන කාලයක් උදාවිය හැකි බවය.

Related articles

© 2015 srilife.lk