මුහුද යටින් හමුවන අරුම පුදුම සිද්ධස්ථානය

මුහුද යටින් හමුවන අරුම පුදුම සිද්ධස්ථානය

මුහුද යට ඇති අපූරු පිළිම නිර්මාණ ඔබට දැකගත හැකි වන්නේ ඉන්දුනීසියාවේ බාලි දූපතේ පිහිටා ඇති පෙමුටෙරාන් ගම්මානය ආශ්‍රිත මුහුදේදීය. සංචාරකයන් ආකර්ශනය කරගැනීමේ ව්‍යාපෘතියක ප්‍රථිඵලයක් වශයෙන් මෙම Temple Garden  ප්‍රතිමා ඉදිවෙන්නේ 2006 වසරේදීය.  මීටර 29ත් - 15ත් අතර ගැඹුරකදී කිමිදුම් කරුවන්ට මෙම ප්‍රතිමා නැරඹිය හැක. ප්‍රතිමා නිර්මාණකරුවන් විසින් මෙහිදී ගෞතම බුදුන්ගේ සහ හින්දු දෙවිවරුන්ගේ ප්‍රතිමා පැරණි නටඹුන් ලෙස ඉදිකර ඇති බැවින් ලොව පුරා කිමිදුම් කරුවන්ගේ සංචාරක පාරාදීසයක් වී ඇත.

 

Related articles

© 2015 srilife.lk