හිත හයිය නැත්තම් එගොඩ වෙන්න බැරි ලෝකයේ දිගම වීදුරු පාලම

හිත හයිය නැත්තම් එගොඩ වෙන්න බැරි ලෝකයේ දිගම වීදුරු පාලම

 

චීනයේ හුනාන් පාළාතේ තමයි කදුමුදුන් දෙකක් යා කරමින් හදපු ලෝකයේ දිගම වීදුරු පාලම පිහිටලා තියෙන්නේ. මීට පෙර එම ස්ථානයේ තිබුණේ ලී වලින් කල පාලමක්. එම පාලම ඉවත් කර අළුතින් එය වීදුරු යොදා ගනිමින් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. මීටර් 300ක් දිගින් හා පොළවේ සිට මීටර් 180ක් උසකින් පිහිටලා තියෙන මේ පාලම හදන්න යොදා ගෙන තිබෙන්නේ මිලි මීටර් 24 ඝනකමින් යුත් ලේයර් දෙකකින් සමන්විත වීදුරු වර්ගයකින්. නිර්මාණකරුවන් කියන විදහට සමාන්‍ය වීදුරුවකට වඩා 25 ගුණයකින් මේ වීදුරු ශක්තියෙන් වැඩියි. ලී පාලම වීදුරු පාලමක් කරන්න ඉන්ජිනේරුවන් 11 දෙනෙක් දවසකට පැය 12 බැගින් වැඩකරලා තියෙනවා.ඒත් ලී පාලමේ යනව වගේ අළුත් වීදුරු පාලමේ යන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. වීදුරු පතුල නිසා අඩි 590යට පොළව පේන්න ගත්තම පාලමේ යන බොහෝ අයගේ කකුල් වෙව්ලන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හින්දා මේ පාලමේ ගමන් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ හිත ශක්තිමත් අයට විතරයි. දැනටමත් මේ පාලම ‘වීරයන්ගේ පාලම‘ කියල හදුන්වන්නේ ඒ නිසයි.

  

Related articles

© 2015 srilife.lk