ගස් 400ක් එකම දිශාවට වක ගැසුණේ කොහොමද? තවමත් නොවිසදුණු වක්‍ර වනයේ අභිරහස

ගස් 400ක් එකම දිශාවට වක ගැසුණේ කොහොමද? තවමත් නොවිසදුණු වක්‍ර වනයේ අභිරහස

පෝලන්තයේ West Pomerania ප්‍රදේශයේ පයින් ගස් වලින් පිරුණු කුඩා ගස් ගොන්නක් ලෝකයේ ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධියට පත්ව තිබෙනවා. ගස් 400ක් පමණ තිබෙන මේ කුඩා වනරොදේ තිබෙන විශේෂත්වය තමයි මේ සියළුම ගස් එකම දිශාවකට ගස මුලින්ම අරුම පුදුම ලෙස වක ගැසී තිබීමයි.

මේ ගස් 1930 දී මිනිසුන් විසින් රෝපණය කර ඇති අතර පොළවෙන් මතු වන විටම අංශක 90ක් හැරී ඉතා අපූරු වක්‍රක් සමග නැවතත් ඉහලට වර්ධනයවී තිබෙනවා. නමුත් තවමත් කසිම කෙනෙක් මේ වක්‍රවිමට හේතුව දන්නේ නෑ. ඒත් බොහෝ අය පිළිගන්නේ  ලීබඩු, බෝට්ටු හෝ වෙනත් යමක් නිර්මාණය කිරීම සදහා ස්වභාවික නැමුමක් සහිත දැව ලබා ගන්න, රෝපණය කල මිනිසුන් විසින්ම ගස්වල මෙම වක්‍ර ඇති කල බවයි. තවත් අය විශ්වාස කරන්නේ හිම පතනය නිසා මෙවැනි නැමුමක් මේ ගස් වල ඇති වන්නට ඇති බවයි.

කෙසේවෙතත් මේ අරුම පුදුම වනය පරිසරයට නම් එක් කරන්නේ විශාල සුන්දරත්වයක්.  Kilian Schönberger නම් ඡායාරූශිල්පියා ඒ සුන්දරත්වය කලාත්මකව ඡායරූප කීපයක සටහන් කරගෙන තිබෙනවා. පහතින් තිබෙන්නේ ඒම ඡායාරූප පෙළයි.source: thisiscolossal.com

Related articles

© 2015 srilife.lk