ලෝකයේ හමුදාවල් නැති රටවල් දහය

ලෝකයේ හමුදාවල් නැති රටවල් දහය

 

01. ඇන්ඩෝරා

යුරෝපයට අයත් ඉතා කුඩා රටක් වන ඇන්ඩෝරා රජය ජර්මනියට එරෙහිව 1914 ලෝක යුද්දයට එක් වූයේ දස දෙනෙකුගෙන් යුත් හමුදාවකිනි. එතැන් පටන් හමුදාවක් නඩත්තු කිරීමට තරම් එරට රජය බලවත් නොවූ හෙයින් එරට ආරක්ෂක පහසුකම් සපුරාලන්නේ ප්‍රංශය හා ස්පාඥ්ඥය විසිනි.

 

02.ග්‍රෙනේඩා

විවිධ රටවල් වලින් ඇති වූ බලපෑම් සහ අසාර්ථක රජයන් නිසා හමුදා සේවයක් පිහිටුවාගත නොහැකි වූ නිසා අදටත් පොලිස් සේවයක් පමණක් ක්‍රියාත්මක වේ.

 

03. මාෂල් දූපත්

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට අනුබද්ධව කටයුතු කෙරෙන එහෙත් තනි වශයෙන් රටක් ලෙස කටයුතු කරන රටකි. මෙරට ආරක්ෂක පහසුකම් එක්සත් ජනපදය විසින් ඉටුකරනු ලැබේ.

 

04.liechtenstein

හමුදාවක් නඩත්තු කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් ආර්ථිකයක් නොමැති කමින් මෙරට හමුදාව 1864 වසරේදී විසුරුවා හරින ලදි. පොලීසියක් පමණක් ක්‍රියාත්මක වේ.

 

05. නාඋරු

ලොව කුඩාම දූපත් රාජ්‍ය වන මෙරට ප්‍රමාණයෙන් වර්ග සැතපුම් 8.1කි.

 

06. වතිකානුව

ලොව කුඩාම රටවන වතිකානුවේ ආරක්ෂක සේවාවන් සඳහා හමුදාවක් හෝ පොලීසියක් නැති අතර. සිවිල් ජනතාව විසින් පිහිටුවා පවත්වා ගෙන යන ආරක්ෂක ඒකකයක් විසිනි.

 

07. සොලමන් දූපත්

දෙවන ලෝක යුද්ද සමයේ බි්‍රතාන්‍ය හමුදා විසින් මෙරටට ආරක්ෂාව සැපයූවත් 1976 සිට 1998 දක්වා එරට රජය රට පාලනය කිරීම ආසාර්ථක වූ බැවින් එතැන් පටන්  ඕස්ටේ්‍රලියාව සහ නවසීලන්තය මෙම දූපත් වල ආරක්ෂාව පිළිබඳ කටයුතු තරගන යයි. මෙම රාජ්‍යය මගින් පොලීසියක් පමණක් නඩත්තු කෙරේ.

 

08. කොස්ටාරිකා

මිනිස් ජීවිත 2000කට මරු කැඳවූ සිවිල් යුද්ධයෙන් අනතුරුව 1949 දෙසැබර් මස 01 දින පක් වූ එරට ජනපති විසින් හමුදාව විසුරුවා හැරිය අතර පොලීසියක් පමණක් රට තුළ ක්‍රියාත්මක වේ.

 

09. සමෝආ

නවසීලන්ත හමුදා විසින් ආරක්ෂණ කටයුතු කෙරෙන මෙරට ක්‍රියාත්මක වන අතර එය සිදුු වන්නේ නවසීලන්ත රජය සමග ඇති කරගත් ගිවිසුමකිනි.

 

10. පලාවු

Related articles

© 2015 srilife.lk