පදිකවේදිකාව යට වැළලුණු බැල්ලිය මුදාගෙන අන්තර්ජාලයේ වීරයෙක් වු තරුණයා

පදිකවේදිකාව යට වැළලුණු බැල්ලිය මුදාගෙන අන්තර්ජාලයේ වීරයෙක් වු තරුණයා

රුසියාවේ පදිකවේදිකාවක සති දෙක තුනක ඉදන් තරමක් විශාල වලක් ඇතිවෙලා තිබුණා. පැටව් ලැබෙන්න හිටිය බැල්ලියක් මේ වල, අළුත උපදින පැටවුන් බිහිකරන්න හොද උණුසුම් තැනක් විදහට තෝරා ගත්තා. ඒත් අවාසනාවන්ත විදයට පදිකවේදිකාව අළුත්වැඩියා කරන්න ආව පිරිස එම වලේ හිටය බැල්ලිය දැක්කේ නෑ. ඔවුන් බැල්ලිය එතැන ඉදිද්දිම එම වල වහලා යන්න ගියා. නමුත්  පෙර පිනකට බැල්ලිගේ කෙදිරිලි හඩ ඌගේ අයිතිකාරයාට අහිල තියෙනවා. ඔහුට තේරුණා වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. අළුත්වැඩියා කල කම්කරුවන් මේ වන විටත් පිටත් වී ගොස් සිටි නිසා ඔහු තනිවම බැල්ලිය බේරාගන්න තීරණය කලා. අවසානයේ ඔහු පදිකවේදිකාවේ ගල් ඉවත්කරලා බැල්ලිය එලියට ගන්න සමත්වුණා. මේ සංවේදී වීඩියෝව අන්තර්ජාලයට නිකුත් වීමෙන් පසු මිලියන 4කට වැඩි පිරිසක් නැරඹුවා. ඒවගේම බැල්ලිය බේරාගත් මේ තරුණායා අන්තර්ජාලයේ අළුත්ම වීරයෙක් බවටත් පත්වුණා.

 

Спасение собаки замурованной по имени Белка

© 2015 srilife.lk