මේ ගහ දිහා හොදින් බලාගෙන හිටියොත් ජීවිතේ කවදාවත් නොදැකපු පුදුම දෙයක් දකින්න ලැබෙයි

බැලූ බැල්මට මේක නිකන්ම නිකං ගහක් වගේ පෙනුනට, මේ ගහේ ඉන්න කට්ටිය දැක්කම ඒ ගොල්ලො කොහෙද හිටියෙ කියල ඔයාලට හිතා ගන්නවත් බැරි වෙයි.
 

This tree isn't what it appears to be when the birds decide to fly away

 

© 2015 srilife.lk