මේ ගහ දිහා හොදින් බලාගෙන හිටියොත් ජීවිතේ කවදාවත් නොදැකපු පුදුම දෙයක් දකින්න ලැබෙයි

මේ ගහ දිහා හොදින් බලාගෙන හිටියොත් ජීවිතේ කවදාවත් නොදැකපු පුදුම දෙයක් දකින්න ලැබෙයි

බැලූ බැල්මට මේක නිකන්ම නිකං ගහක් වගේ පෙනුනට, මේ ගහේ ඉන්න කට්ටිය දැක්කම ඒ ගොල්ලො කොහෙද හිටියෙ කියල ඔයාලට හිතා ගන්නවත් බැරි වෙයි.
 

This tree isn't what it appears to be when the birds decide to fly away

© 2015 srilife.lk