වයිපර් එකේ නැගලා ඔන්චිලි පදින පිස්සු කපුටෙක්

වයිපර් එකේ නැගලා ඔන්චිලි පදින පිස්සු කපුටෙක්

මේ 2103 දී Scott Rogers විසින් අන්තර්ජාලයට එක් කල වීඩියෝවක්. ඒත් මේ විඩියෝව මෑතක දී තමයි ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙන්න පටන් ගත්තේ. Scott වැස්ස වෙලාවක යාළුවෙක් එක්ක ගමනක් යන්න වාහනය නගින්න හදනකොට ඔවුන් දැකලා තියෙනවා කපුටෙක් වයිපර් එකේ වහලා ඉන්නවා. ඔවුන් කපුටාව එලවන්න වයිපර් එක දැම්මත් ඌ එකේන් ඉවත් වෙලා නෑ. කපුටා වයිපර් එකේ හිරවෙලා කියලා  මුලදී හිතුවත් හොදින් බලන කොට එහෙම දෙයක් වෙලා නෑ කියලා ඔවුන් දැක්කා. ඔවුන් වයිපර් එකේ වේගය වැඩි කලත් කපුටා ඉන් ඉවත් වෙලා නෑ ඌ කැමත්තෙන්ම වයිපර් එකත් එක්ක එහාට මෙහාට පැද්දිලා තියෙනවා. පස්සේ Scott වාහනෙන් බැහැලා  තමයි මේ කපුටව එතනින් ඉවත් කරලා තියෙනාවා. ඔවුන් ජීවිතේ දැකපු පිස්සුම සිදුවීම මේක කියලා ඔවුන් youtube වෙබ් අඩවියෙ සදහන් තිබුණා

 

 

Crow riding windshield wipers

© 2015 srilife.lk