හිම මත ගල්ගැසී සිරවී සිටි අසරණයා බේරාගත් මිනිස්කම සපිරි රුසියානු යුවල

අධික ශීතල නිසා ගල්ගැසී හිම තුල සිරවී සිටි අසරණ පූසෙක් බේරාගත් මිනිසත් කමින් පිරිපුන් යුවලකගේ වීඩියෝවක් තමයි මේ. හිම මත පාද සිරවී, කරකියා ගන්නට දෙයක් නොමැතිව සිටි මේ අසරණ සත්වයා තවත් මොහොතකින් මිය යන්නට පවා ඉඩ තිබුණා. එහෙත් පෙර පිනකින් රුසියානු යුවලට හමු වී ජීවිතය බේරාගත් මේ පූසා දැන් අළුත් වාසස්ථානයක ඉතා හොඳින් ජීවත් වන බව වාර්තාවනවා.

Спасли котенка.

 

© 2015 srilife.lk