දැයෙන් සමුගත් හෙළයේ මහා ගාන්ධර්වයානන් වෙනුවෙන් රූකාන්ත ගුණතිලක ගායනා කරන ගීතය

පසුගියදා අභාවප්‍රා්ප්ත වූ විශාරද පණ්ඩිත් අමරදේව මහතාගේ අභාවය හේතුවෙන් එතුමා විසින් ගායනා කරන ලද ගීත වල පද ඇසුරින් කැලුම් ශ්‍රීමාල් විසින් රචනා කරන ලද , රූකාන්ත ගුණතිලක මහතා විසින් ගායනා කරන ගීතයයි මේ.

Tribute Song - W.D. AMARADEVA

 

© 2015 srilife.lk