අන්තර්ජාලය කැළඹු පොඩ්ඩගේ ටිකිරි මොළේ කොහොමද කියලා බලන්න

අන්තර්ජාලය කැළඹු පොඩ්ඩගේ ටිකිරි මොළේ කොහොමද කියලා බලන්න

මේ අපූරු වීඩියෝව Youtube වෙබ් අඩවියට එක්කර තිබුණේ පසුගිය සැප්තැම්බර් 22 දායි. අවුරුද්දක්වත් වයස නැති මේ පුංච් බබා තනිවම ඇදෙන් බිමට බහින්න යෙදාගත් අපූරු උපක්‍රමයක් තමයි මේ වීඩියෝවේ ඇතුලත් වෙලා තියෙන්නේමේ බබාගේ අම්මා මේ වීඩියෝව නම් කරලා තිබුණේ My Son The Genius කියලයි. වයසට වඩා ගොඩක් බුද්ධිමත් විදහට වැඩකරපු මේ හුරතල් දරුවගේ විඩියෝව මේවන විට මිලියන 2කට වැඩි පිරිසක් නරඹලා තිබෙනවා. 

 

My Son The Genius

© 2015 srilife.lk