අවුරුදු 3ක් වයසැති රෙස්ට්ලින් ශුරයාගේ වැඩ කොහෙම ද?

අවුරුදු 3ක් වයසැති රෙස්ට්ලින් ශුරයාගේ වැඩ කොහෙම ද?

අවුරුදු 3ක් විතර වයස ඇති පුංචි පුතයි එයාගේ තාත්තයි දෙන්නා විනෝදයට කරපු රෙස්ට්ලින් තරගයක් තමයි මේ. මීට සතියකට විතර කලින් තමයි මේ වීඩියෝව අන්තර්ජාලයට එකතු කරලා තිබුණේ. මේ තාත්තා රෙස්ලින් වලට ගොඩක් කැමති කෙනෙක් වගෙයි පේන්නේ. මේ පුතත් ඉතින් තාත්තගේ අඩි පාරමෙ යනවා.සමහර විට ඔබත් එක පාරක් හරි විනෝදයට මේ විදහට රෙස්ට්ලින් අනුකරණය කරලා ඇති. රෙස්ලින් අනුකරණය කරන එක විනෝදයක් තමයි. ඒත් මේ වගේ පුංචි අයත් එක්ක මේ දේවල් කරන එකනම් ටිකක් අවධානම් වැඩක්.

 

When your kid annoys you part 2

© 2015 srilife.lk