චාර්ලි චැප්ලින් සිංහ කූඩුවක කොටු වෙලා

චාර්ලි චැප්ලින් සිංහ කූඩුවක කොටු වෙලා

ලොව මෙතෙක් බිහිවූ හොදම හාස්‍ය නළුවාගේ හිනා යන වීඩියෝවක්

Charlie Chaplin - The Lion's Cage

© 2015 srilife.lk