දක්ෂ ඉංජිනේරුවෙක් බාස්කට් බෝල් සෙල්ලම් කරන්නේ මෙහෙමයි.

දක්ෂ ඉංජිනේරුවෙක් බාස්කට් බෝල් සෙල්ලම් කරන්නේ මෙහෙමයි.

3x3 කියන්නේ 2009 වසරේදී එලිදැක්වූ සම්මානනීය කෙටි චිත්‍රපටයක්. විනාඩි 6ක පමණ කාලයක් පුරා දිවෙන මෙම කෙටි චිත්‍රපටය හාස්‍ය උත්පාදක නිර්මාණයක් ලෙස හදුන්වා දෙන්න පුළුවන්.

පැසිපන්දු ක්‍රිඩා පිටියක රැකවලෙක් සහ පිරිසිදු කරන්නෙක් අතර ඇතිවන අපූරු සිදුවීමක් මෙහි අන්තර්ගතවනවා. මෙම රැකවලා ක්‍රිඩාපිටිය රැකබලා ගන්නා අතර තුර පැසිපන්දුව දැල තුලට විසි කිරිමට ඉතා හොදින් පුහුණු වී සිටින අයෙක් වන අතර දිනක් ඔහුගේ එම දක්ෂතාව පිරිසිදු කරන්නාට පෙන්වා ඔහු අවඥාවට ලක් කරනවා.  රැකවලා පිටව ගිය පසු පන්දුව දැලට විසි කිරීමේ හැකියාවක් නැති මේ සාමාන්‍ය පිරිසිදු කරන්නා, දැලවෙත පැසි පන්දුව දැමීමට දැඩි උත්සහයක නිරත වුණත් එම උත්සහයන් සියල්ල අසාර්ථක වෙනවා. එහෙත් උත්සහය අත් නොහරින ඔහු අවසානයේ ගණිත දනුම උපයෝගි කරගනිමින් රැකවලාගේ දක්ෂතා අභිබවා යන්නට සමත් වෙන්නේ රැකවලා පුදුමයට පත් කරන අයුරින්.

3x3 award winning short-film

© 2015 srilife.lk