පුංචි කටකාරියක් එයා කුමාරිකාවක් නෙවෙයි කියලා තාත්තට කියනවා. බලන්න ඇත්තද කියලා

පුංචි කටකාරියක් එයා කුමාරිකාවක් නෙවෙයි කියලා තාත්තට කියනවා. බලන්න ඇත්තද කියලා

JoJo කියන කටකාර පුංචි කෙල්ලයි ඇගේ තාත්තයි අතර අතිවුණ සිනහ උපදවන කතාබහක් සැප්තැම්බර් 07 වෙනිදා  Youtube වෙබ් අඩවියට නිකුත් වුණා. තාත්තා JoJo ට “මගේ පුංචි කුමාරිකාව“ කියලා කතා කලාම ඇය කුමාරිකාවක් නොවීමට හේතු ඉදිරිපත් කිරීම ඉතාම හාස්‍ය උපදවන කතාබහක් වුණා. ඇය කුමාරිකාවක් නොවීමට හේතු ලෙස කියන්නේ ඇයට දිලිසෙන අත්පලදනා, දිලිසෙන නළල්පටි හා කුමාරිකාවන් අදින ඇදුම් නොමැති වීමයි. කුමාරිකාවන් ගැන දැනගන්න නම් චිත්‍රපටි දෙකක් හෝ තුනක් බලන්න කියලා අවසානයේ ඇය තාත්තට කියනවා. 

 

"I'M NOT A PRINCESS!"

© 2015 srilife.lk