සීයාගේ ගෙරවිල්ලට බව වුණ පොඩ්ඩාගේ සුරතල් ප්‍රතිචාරය බලන්න

සීයාගේ ගෙරවිල්ලට බව වුණ පොඩ්ඩාගේ සුරතල් ප්‍රතිචාරය බලන්න

තවමත් මාස 18ක වයසැති පුංච් Jett ගේ  ඔහුගේ සීයා සමග සෙල්ලම් කරමින් ඉන්න විට ලබා ගන්නා ලද අපූරු  වීඩියෝවක් තමයි මේ. අවිදින්න පුළුවන් වූ කාලේ ඉදින්ම Jett සීයත් එක්ක මේ විදහට සෙල්ම් කරන්නවා. දවසක් සීයා පුංචි Jett ව පුදුම කරන්න, පොඩ්ඩා දුවගෙන එන කොට එකපාරම සිංහයෙක් වගේ ගෙරවලා තියනවා. ඒ ගෙරවිල්ට බය වුණ Jett , ඒයට දක්වපු සුරතල් ප්‍රතිචාරය නිසා තමයි මේ වීඩියෝව මෙතරම් ජනප්‍රිය වුණේ. මේ වීඩියෝව America's Funniest Home Videos වැඩසටහනටත් ඔවුන් අතුලත් කරලා තියෙනවා. YouTube වේබ් අඩවියෙත් දිනකට 30000කට වඩා පිරිසක් මේ පොඩ්ඩගේ සුරතල්  වීඩියෝව නරඹනවා

Baby Has Amazing Reaction To Grandpa's Roar

© 2015 srilife.lk