ලෝකයේ දිගම පාලම් හදන චීනුන්ගේ, ඔබ නොදුටු වැඩකාරයා

ලංකාවේ දී නම් පාලම් ඉදි කරනවා කියනනේ විශාල කාලයක් වගේම ශ්‍රමයක් වැය වන ඉතා අපහසු කටයුත්තක්. ඒත් චිනයේ දී නම් SLJ900/32 කියන  යන්ත්‍රය නිසා පාලම් ඉදි කිරීම ඉතාමත් පහසු වී තිබෙනවා. ටොන් 580ක් බරින් යුතු මේ යන්ත්‍රය මීටර් 91.8 දිගින් ද  මීටර් 7.4ක් පළලින් සහ මීටර් 9ක් උසින් ද යුතු ඉතා විශාල යන්ත්‍රයක්. මේ යන්ත්‍රය නිසා පාලම් ඉදිකිරීම කොයිතරම් පහසුවෙලා තියනවද කියලා මේ විඩියෝ එක බැලුවම තේරුම් ගන්න පුළුවන්.

Строительство моста в Китае

 

© 2015 srilife.lk