ගිනි ගන්න වාහනයකින් එලියට පනින තරුණයා. ත්‍රාස්‍යජනක stunt එකක්

ගිනි ගන්න වාහනයකින් එලියට පනින තරුණයා. ත්‍රාස්‍යජනක stunt එකක්

සැප්තැම්බර් මාසයේ Youtube වෙබ් අඩවියට එක් කර තිබූ මේ වීඩියෝව නම් කර තිබුණේ ‘‘most epic vehicle jump ever‘‘ ලෙසයි. ගිනි ගනිමින් තිබෙන කාර් එකක් විලක් දෙසට පදවාගෙන ගොස් වාහනයෙන් ඉවත් වී වතුරට පනින ත්‍රාස්‍යජනක ක්‍රියාකාරකමක් මෙම වීඩියෝවේ අතුලත්ව තිබුණා. මේ ත්‍රාස්‍යජනක ක්‍රියාකරකම කල තරුණයාගේ නම සදහන් වී තිබුණේ Jed Huie ලෙසයි. මේ වන විට ලොව පුරා මිලියන දෙකකට ආසන්න පිරිසක් මෙය නරඹා තිබෙනවා.

 

most epic vehicle jump ever!!

© 2015 srilife.lk