පෙම්වතාට යවන්න සරාගී සෙල්ෆි ගන්න ගිය කෙල්ල මුහුණ දුන් භයානක සිදුවීම

පෙම්වතාට යවන්න සරාගී සෙල්ෆි ගන්න ගිය කෙල්ල මුහුණ දුන් භයානක සිදුවීම

ඔයාල තනියම සෙල්ෆි ගන්න හැම වේලේම මේ වීඩියෝ එක මතක්වෙයි. සමහරවිට තනියම සෙල්ෆි ගන්නෙත් නැතිවෙයි. ඒත් මේක ඇත්ත සිදුවීමක් නම් නෙවෙයි විනෝදයට හදපු කෙටි චිත්‍රපටියක්. මීට මාසයකට විතර කලින් youtube වෙබ් අඩවියට ඇතුලත් කල මේ වීඩියෝව ඉතාමත් ජනප්‍රිය වුණා. මේ වන විට මේ වීඩියෝව මිලියන 12ක් ඉක්මවා නරඹා තිබෙනවා

 

Selfie from Hell

© 2015 srilife.lk