කාන්දම් දගරයකින් ලෝහයකට කරන්න පුළුවන් පුදුම හිතෙන දෙය බලන්න

කාන්දම් දගරයකින් ලෝහයකට කරන්න පුළුවන් පුදුම හිතෙන දෙය බලන්න

විද්‍යාව කියන්නේ ඉතාම ආකර්ශණීය විෂයක්. විද්‍යාවේ මුලධර්ම දන්න කෙනෙකුට ඒවා යොදාගෙන පුදුම හිතෙන දේවල් කරන්න හැකියාව තිබෙනවා. විද්‍යාත්මක මුලධර්ම යොදාගෙන පිස්සු වැඩ කරන්න උත්සාහ කරන කණ්ඩායමකුත් ලෝකයේ ඉන්නවා.
මේ විඩියෝවත් ඒවගේ විද්‍යාව යොදාගෙන පිස්සු වැඩ කරන්න කැමති කෙනෙක් කරපු එකක්. චුම්බක දගරයක් තුලට ලෝහ කෑල්ලක් දාලා කරන පරීක්ෂණයක් තමයි ඔහු මෙහිදී සිදු කරන්නනේ. ඒක ඒතරම් ආකර්ශණීය පරික්ෂණයක් වෙයි කියලා ඔයාල නොසිතුවාට, චුම්බක දගරය තුලට දැම්ම ලෝහයට සිද්ධවෙන දේ නම් ඔයාල කවදාවත් බලාපොරොත්තු වුණ දෙයක් නෙවෙයි. චුම්බකයකට මේවගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලා කවදාවත් හිතුවද? විඩියෝව බලන්න.

 

melt metal with magnets

© 2015 srilife.lk