විද්‍යාව නිවැරදි බව පෙන්වීමට තම සිරුරට වෙඩි තබාගත් විද්‍යාඥයා

විද්‍යාව නිවැරදි බව පෙන්වීමට තම සිරුරට වෙඩි තබාගත් විද්‍යාඥයා

වාතයේ අනු වලට වඩා ජලයේ අනු ළගින් පිහිටා තිබෙන බව විද්‍යාත්මකව සෙයාගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසා වාතයේ තුල දී මෙන් නොව ජලය තුල යමක් චලනය කිරීම අපහසු වනවා. මේ විද්‍යාත්මක න්‍යාය ඔප්පු කරන්න Andreas Wahl කියන භෞතික විද්‍යාඥයා පසුගිය දිනක භයානක පරීක්ෂණයක් කරන්න ඉදිරිපත් වුණා.

ඔහු මේ සදහා කලේ ජලය තුල සිට ඔහුගේම සිරුරට වෙඩි තබා ගැනීමයි. ජලය තුල දී  ඔහුගේ සිරුර වෙත කෙලින්ම එල්ල කල තුවක්කුවට අඩි කීපයක් එපිටින් සිට ඔහු මේ බිහිසුණු පරීක්ෂණයට මුහුණ දුන් අතර එම තුවක්කුවෙන් නිකුත්වන උණ්ඩය, විද්‍යාවට අනුව සිරුර පසාරු කරගෙන යාමට පෙර බිම පතිතත විය යුතු බව ඔහු විශ්වාස කළා.

විද්‍යාව කෙරෙහි දැඩි විශ්වාසයෙන් යුතුව ජීවිතය අවධානමට දමූ මේ විද්‍යාඥයාට පරීක්ෂණයේ දී සිදුවුණේ මෙකක්ද? ඔහු දැඩිව විශ්වාස කල විද්‍යාව ඔහුගේ ජීවිතය බේරා දෙයිද? පහත වීඩියෝව බලන්න

Skutt under vann

© 2015 srilife.lk