අඩි 396 000ක් ඉහල අහසට ගිය රොකට්ටුවක සවිකල කැමරාවේ සටහන් වූ විශ්මිත දර්ශන

අඩි 396 000ක් ඉහල අහසට ගිය රොකට්ටුවක සවිකල කැමරාවේ සටහන් වූ විශ්මිත දර්ශන

2015 නොවැම්බර් 06 වෙනිදා ඇමරිකාවේ නිව් මෙක්සිකෝ හි සිට SL-10 රොකට් යානය අභ්‍යාවකාශ ගත කරන අවස්ථාවේ ලබාගත් අපූරු දර්ශන පෙළක් තමයි මේ. අඩි 20ක් දිගින් යුත් මෙම රොකට්ටුවේ සවිකර තිබූ GoPro කැමරා කිහිපයක මෙම විශ්මයජනක දර්ශන සටහන් වී තිබුණා. අඩි 396 000 ක් ඉහල අභ්‍යාවකාශයට ගමන් කර රොකට්ටුව මුදා හැරීමන් පසු ඉන් ඉවත් වූ අනෙක් කොටස් බිමට පතිත තුරු සියළු දර්ශන මේ වීඩියෝවේ අතුලත්ව තිබෙනවා. 

GoPro Awards: On a Rocket Launch to Space

© 2015 srilife.lk