ඩයිනසෝරයන් අතරට මැදිවී ලෝකයේ බිහිසුණුම 3D අත්දැකීම විදගන්න

ඩයිනසෝරයන් අතරට මැදිවී ලෝකයේ බිහිසුණුම 3D අත්දැකීම විදගන්න

 ඩයිනසොරයන්, කින්ග් කොන්ග් වැනි දැවන්ත සතුන් ලෝකයෙන් වදවී ගිහින් තිබුණත් එම දැවැන්තයන් අසලටම ගිහින් බිහිසුණු අත්දැකීමක් විදගන්න තවමත් ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා. කැලිෆොනියාවේ හොල්වුඩ් පුරයේ තිබෙන Universal Studio එක තමයි මේ ඇග හිරි වැටෙන අත්දැකීම ඔබට ලබා දෙන්නේ. ලෝකයේ ලොකුම 3D තිරය සහිත මෙම චිත්‍රාගාරය තුලදි, ඩයිනසෝරයන් සහ කින්ග් කොන්ග් සතුන් අතර ඇතිවන දරුණු සටනකට මැදි වන්නට ඔබට සිදුවෙනවා.‍ මේ අත්දැකිම විදගත් බොහෝ දෙනෙක් පැවසුවේ ආසනයෙන් නැගිටලා පැනලා දුවන්න හිතෙන තරම්ම මෙය සැබෑවක් ලෙස දැනෙන බවයි

 

 

The World´s Largest 3D Experience | King Kong 360 3D at Universal Studios Hollywood

© 2015 srilife.lk