ලෝකයේ විශාලම පරමාණු කාලතුවක්කුව අත්හදා බැලූ අවස්ථාවේ ලබාගත් දර්ශන

ලෝකයේ විශාලම පරමාණු කාලතුවක්කුව අත්හදා බැලූ අවස්ථාවේ ලබාගත් දර්ශන

M65 පරමාණුක කාලතුවක්කුව ඇමරිකානුවන් විසින් නිපදවන ලද පරමාණු අවියක්. එයට පරමාණු උණ්ඩයක් විදීමේ හැකියාව තිබෙන අතර මෙය 1950 ට පෙර සීතල යුද්ධය ආරම්භ වු සමයේදී නිර්මාණය කරන ලද්දක්. එය 1953 දී යුරෝපයේ සහ කොරියාවේ යුධ බිම් වලට ලබා දී තිබුණා.

මිලි මීටර් 280 පරමාණු බොම්බයක් විදීමේ හැකියාව තිබෙන මෙම කාලතුවක්කුව ලෝකයේ නිපදවූ විශාලතම ජංගම පරමාණු අවිය ලෙස සැලකෙනවා. 1953 මාර්තු 25 වන දින නවාඩා හි දී සැතපුම් 7 ක් දුරට පරමාණු උණ්ඩය විද මෙම  අවිය අත්හදා බලනු ලැබුවා. මෙවැනි කාලතුවක්කු 20ක් නිපදවා තිබුණත් මේවන තෙක් ඒ කිසිම අවියක් යුද්ධයක දී භාවිතා කර නෑ.

පහතින් ඇත්තේ එම අත්හදා බැලීමේ දී ලබාගත් වීඩියෝ දර්ශනයි. එම වීඩියෝ දර්ශන නරඹන විට මෙම අවිය කිසි දිනක භාවියට නොගෙන තීබීම ගැන ඇත්තෙන්ම ඔබ සතුටට පත්වේවි.

 

M65 Nuclear Artillery Test

© 2015 srilife.lk