අංශක 180 බෙල්ල හරවා පිටුපස බැලිය හැකි අසාමාන්‍ය ළමයෙක්

අංශක 180 බෙල්ල හරවා පිටුපස බැලිය හැකි අසාමාන්‍ය ළමයෙක්

අංශක 180ක් බෙල්ල හැරවිය හැකි අසාමාන්‍ය නම්‍යශීලී බවක් සහිත කළු ජාතික ළමයෙකුගේ වීඩියෝවක් පසුගිය සතියේ අන්තර්ජාලයේ වේගයෙන් පැතිරී ගියා. ළමයාගේ පිටුපසින් සිටින පුද්ගලයෙක් විසින් ළමයාගේ බෙල්ල තදින් අල්ලා සිටින අතර ඔහු එකවරම එම පුද්ගලයා දෙසට ඇග පමණක් හරවන දර්ශනයක් එම වීඩියෝවේ ඇතුලත්ව තිබුණා. ළමයා විසින් මේ ආකාරයට දෙවරක් අසාමාන්‍ය ලෙස බෙල්ල අංශක 180 ක් හරවා පිටුපසින් සිටන පුද්ගලයා අත් දෙකෙන්ම වැලද ගන්නවා.

මිලියන තුනකට ආසන්න පිරිසක් මේ වනවිට වීඩියෝව Youtube ඔස්සේ  නරඹා තිබෙන අතර නැරඹූ සමහර දෙනා මේ ක්‍රියාව නැවත නැවතත් කිරීමෙන් ළමයාගේ බෙල්ලට හානි වීමට ඉඩ ඇති නිසා එය නොකරන ලෙස අදහස් දක්වා තිබුණා

Kid has an extremely flexible neck. Kid hugs person behind him.

© 2015 srilife.lk