අඩි 415 ඉහල සිට බාස්කට් බෝලය හරියටම දැලට. දැක්කොත් ඔබ පුදුම වෙයි

ඉහලම ස්ථානයක සිට බාස්කට් බෝලයක් දැල වෙත එල්ල කර දැනට තියෙන ලෝක වාර්තාවක් අළුත් කරන්න How Ridiculous කියන ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමක් සූදානම් වුණා. ඔවුන් මේ  සදහා තෝරාගෙන තිබුණේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගොර්ඩන් වේල්ලයි. මේ වේල්ල මත සිට අඩි 415ක් පහතින් තියෙන බාස්කට් බෝල් දැල වෙත පන්දුව හරියටම එල්ල කලොත් තමයි ඔවුන්ට මේ ලෝක වාර්තාව පිහිටුවන්න පුළුවන් වෙන්නේ.. මීට පෙර අඩි 299 ක් උස ස්ථානයක සිට මේ විදිහට දැල වෙත පන්දුව එල්ල කර ලෝක වාර්තාවට හිමිකම් කියන්නේ Kyle Nebel විසින්. පැය 4-5ක කාලයක් දැඩි උත්සහයක යෙදිලා අවසානයේ  How Ridiculous කණ්ඩායම ලෝක වාර්තාව අළුත් කරනවා. වැඩිම උඩක ඉදින් දැල වෙත බාස්කට් බෝලය හරියටම එල්ල කල මේ වීඩියෝව බලන්න වටින ඔබ පුදුම කරනවන එකක්.

 

WORLD RECORD Basketball Shot 126.5m (415 ft) - How Ridiculous

 

© 2015 srilife.lk