කාන්තාරය මැදින් ගලන මේ අරුම පුදුම ගංගාව මෙකද්ද?

කාන්තාරය මැදින් ගලන මේ අරුම පුදුම ගංගාව මෙකද්ද?

සවුදි අරාබියේ හිස් කාන්තාර ප්‍රදේශයක සිදුවුණ ආසමාන්‍ය පරිසර තත්වයක වීඩියෝ දර්ශන පසුගිය දිනක අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිබුණා. මේ දර්ශන නැරඹු බොහෝ දෙනෙක්ට මේ අත්භූත පරිසර වපර්යාසය මොකද්ද කියලා හිතාගන්නවත් බැරි වුණා. ගොඩක් අය හිතුවේ මේක කාන්තාරය මැද තියෙන වැලිවලින් සැදුනු ගංගාවක් කියලයි. එත් මේ වීඩියෝවේ ඉන්න කෙනෙක් මේ ගලායන දේවල් අතට ගත්තට පස්සේ තමයි පැහැදිලිව පෙනුනේ මේවා කුඩා හිම පබළු කියලා. කුඩා හිම කැට වලින් ගංගාවක් නිර්මාණය වීම ඉතාමත් දුර්ලභ පාරිසරික සංසිද්ධියක්

Weird natural phenomenon in Saudi Arabia's Empty Quarter desert

© 2015 srilife.lk