මුහුදු පත්ලේ අභිරහස් සටහන් අදින අත්භූත ජීවියා කැමරාවක සටහන් වෙයි

මීට වසර කීපයකට පෙර විද්‍යාඥයින්ට පවා සිතා ගැනීමට නොහැකි වු මුහුදු පත්ලේ සටහන්ව තිබූ අත්භූත හැඩතල කෝරප් සර්කල් ලෙස හැදින්වූවා. ඉතා අලංකාර ලෙස සටහන් කර ඇති මේ අත්භූත  හැඩතල මුහුදු පත්ලේ ගොඩබස්වන පිටසක්වල යානා වල සටහන් ලෙස ඇතමුන් විශ්වාස කලා. මෙම අභිරහස පිළිබඳ  සත්‍ය හෙළිකර ගැනීම සඳහා විදයාඥයින් එම හැඩතල සහිත ස්ථාන වල කැමරා සවි කිරීමට කටයුතු කලා. අවසානයේ විද්‍යඥයින්ට මේ අසාමාන්‍ය හැඩතල නිර්මාණය කරන අත්භූත ජීවියාගේ දර්ශන ලබා ගැනීමට හැකි වුණා. ඔබ විශ්මයට පත් කිරීමට සමත් ඒ වීඩියෝ දර්ශන පහතින් නරඹන්න

奄美大島 完成ミステリーサークル!

 

© 2015 srilife.lk