ඔබ පුදුම කරවන වේගයකින් ජොබ් එක කරන නියම වැඩකාරයෝ ටිකක්

ඔබ පුදුම කරවන වේගයකින් ජොබ් එක කරන නියම වැඩකාරයෝ ටිකක්

ලොව පුරා සිටින විවිධ හැකිවන්ගෙන් යුක්ත මිනිසුන්ගේ දක්ෂතා එලිදක්වන ‘‘People are Awesome‘‘ නම් youtube චැනල් එක මේ මාසයේ දී  ඔවුන්ගේ නවතම වීඩියෝව නිතුත් කරලා තිබුණා. මෙවර ඔවුන් තෝරාගෙන තිබුණේ තමන්ගේ රැකියාවට අදාල වැඩකටයුතු, ඔබ පුදුම කරවන තරම්  වේගයෙන් කරන්න පුළුවන් මිනිසුන් කිපදෙනෙක්. මේ මිනිසුන් තමන් කරන වැඩ කටයුතු වලදී  කොයිතරම් වේගවත් ද කියල ඔයාලත් බලන්නකෝ.

 

 

PEOPLE ARE AWESOME (FAST WORKERS EDITION)

© 2015 srilife.lk