දිවි පරදුවට තබා ඉතිහාසය වෙනස්කරමින් බිහිසුණු පිම්මක් පැන්න ක්‍රිඩකයා

දිවි පරදුවට තබා ඉතිහාසය වෙනස්කරමින් බිහිසුණු පිම්මක් පැන්න ක්‍රිඩකයා

මීට ටික කාලයකට කලින් BMX බයිසිකලයකින් Nitro Circus පුවරුවක් මත පසුපසට කරනම් දෙකක් ගැසීම කල නොහැකි අපහසු කාර්යයක් ලෙසයි සිතුවේ. ඒත් 2000 වසරේදී Dave Mira විසින් එම අපහසු පිම්ම පලමුවරට සිදුකරනවා. ඊට වසර 15කට පසු Jed Mildon සහ James Foster  මේ උත්සාහ කරන්නේ පුවරුව මතට කරනම් හතරක් ගසමින් බයිසිකලය පතිත කරමින් ඉතිහාය වෙනස් කරන  පම්මකටයි.
ඒත් එය හිතනතරම් පහසු දෙයක් වුණේ නෑ. ඔවුන්ට කීපවරක්ම ඉතා දරුණු අනතුරුවලට ලක්වීමට සිදුවුණා. මේ අනතුරුවලින් James Foster ගේ ඉල ඇටයකට හා උරහිසට ද හානි සිදුවෙනවා. නමුත් අවසානයේ Jed Mildon විසින් මේ ඉතිහාස වෙනස්කරන බිහිසුණු පිම්ම සාර්ථකව නිම කරන්න සමත් වෙනවා. කුමන අපහසුතා ඇති වුවත් අරමුණ ජයගන්නා තුරු ඔවුන් තම අරමුණ අත් නොහැර අවසානයේ සාර්ථක වන ආකාරය බලන්නම වටිනවා 

 

 

History Made! First Ever BMX Quad Backflip | Nitro Circus | Jed Mildon

© 2015 srilife.lk