කකුල වටේ සපත්තුව ඔතන ජපානයේ අළුත්ම විලාසිතාව ලගදීම ලංකාවටත් ඒවි

කකුල වටේ සපත්තුව ඔතන ජපානයේ අළුත්ම විලාසිතාව ලගදීම ලංකාවටත් ඒවි

 

ජපානයේ සම්ප්‍රදායික ක්‍රමයක් පදනම් කරගෙන ඉතාලි පාවහන් නිෂ්පාදන සමාගමක වන Vibram විසින් කකුල වටා එතීමෙන් පැලදිය හැකි අපූරු සපත්තු යුගලක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. ජපානයේ සම්ප්‍රදායිකව බඩු මුට්ටු රැගෙන යාමේදී රෙදි කැබැල්ලකින් අලංකාර ලෙස එතීමේ ක්‍රමය Furoshiki ලෙස හදුන්වනවා. මේ නව සපත්තු නිර්මාණයට භාවිතා කර තිබෙන්නේ එම ක්‍රමයයි.

වෙළදසැල් වලින් සපත්තු මිලදී ගැනීමේදී හොදින්ම කකුලේ ප්‍රමාණයට ගැලපෙන පාවහන් යුගලක් තෝරා ගැනිමේදී වන අපහසුතාව මගහැර ගැනිමට පිලියමක් ලෙසයි මෙය හදුන්වා දී තිබෙන්නේ. ඉතා පහසු පියවර තුනකින් මේ සපත්තු කකුල වටා එතීමෙන් පැලද ගැනිමට හැකිවනවා. මෙහි නිර්මාණකරුවා වන්නේ ජපන් ජාතික Masaya Hashimoto වන අතර මේ වන විට ජපානයේ Vibram වෙලදසැල් වලින් වර්ණ 5කින් යුත් මෙවැනි පාවහන් යුගලක් ඩොලිර් 140කට මිල දී ගන්න පුළුවන්. ඉතා නුදුරේදීම ලොවපුරා වෙළදසැල් වලදී මේ අපූරු සපත්තු මිලදී ගන්න පුළුවන් වේවි. 

Related articles

© 2015 srilife.lk