පැන්සල ගැන ඔබ නොඇසූ කරුණු 10ක්

පැන්සල ගැන ඔබ නොඇසූ කරුණු 10ක්

 

01. 1565 වසරේ එංලන්ත නව නිපැයුම්කරුවෙක් විසින් ලෝකයට පැන්සල හදුන්වාදෙන ලදි.

02. සාමාන්‍ය පැන්සලකින් සැතපුම් 35ක් දිග රේඛාවක් ඇදිය හැකි වේ.

03. ලොවපුරා වාර්ෂිකව පැන්සල් බිලියන 14ක් නිෂ්පාදනය කෙරේ.

04. ජලය යටදී මෙන්ම ශුන්‍ය ගුරුත්ව තත්වයක් යටතේදීද පැන්සලෙන් ලිවිය හැක.

05. ලොව විශාලම පැන්සල නිර්මාණය කර ඇත්තේ නිව්යෝර්ක් නුවර Ashrita Furman විසිනි. එය අඩි 76ක් දිගය.

06. 1858 වසරේදී  Hymen Lipman විසින් මකනය සවිකළ පැන්සලට පේටන් බලපත්‍රය ලබාගෙන ඇත.

07. "East of Eden" නවකතාව රචනාකිරීම සදහා John Steinbeck හට පැන්සල් 300ක් වැය වී ඇත.

08. මකනය සොයාගැනීමට පෙර පැන්සල් ඉරි මැකීම සදහා පාන් කුඩු යොදාගන්නා ලදි.

09. පැන්සල් සදහා යොදාගන්නා ලෝකයේ හොදම මිනිරන් නිධිය තිබෙන්නේ චීනයේය.

10. සාමාන්‍ය විශාලත්වයකින් යුතු ගසකින් පැන්සල් 170000ක් නිපදවිය හැක.

Related articles

© 2015 srilife.lk