ඔබත් වර්ණ අන්ධතාවයෙන් පෙලෙනවාදැයි දැන්ම පරීක්ෂා කරගන්න?

ඔබත් වර්ණ අන්ධතාවයෙන් පෙලෙනවාදැයි දැන්ම පරීක්ෂා කරගන්න?

 

වර්ණ අන්ධතාවය (Color Blindness) ලොව බොහෝ දෙනා පෙලෙන එහෙත් ඒ බව නොදන්නා රෝගයක්. සෑම පිරිමි 12 දෙනෙකුගෙන් එක පුද්ගලයෙක්ට වර්ණ අන්ධ තාවය තිබිය හැක. කාන්තාන් 200 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙක් මෙම රෝගයෙන් පෙලෙන බව සොයා ගෙන ඇත.
මෙය ජානවලින් ඇති විය හැකි තත්වයක් වුවද දියවැඩියාවෙන් පෙලෙන අයටත් වර්ණ අන්ධතාවය ඇතිවීමේ අවධානමක් ඇත.
මෙහිදී සාමාන්‍ය දෘෂ්ටියක් ඇති අයෙකුට වඩා වර්ණ අන්ධතාවයෙන් පෙලෙන අයෙකුට දැකිය හැකි වර්ණ ගණන සීමිත වේ.පහත රූපයෙන් එම වෙනස පැහැදිලිව දැකගත හැක.

පහත දැක්වෙන්නේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුගේ දෘෂ්ඨියයි

පහත දැක්වෙන්නේ වර්ණ අන්ධතාවයෙන් පෙලෙන අයෙකුගේ දෘෂ්ටියයි

මෙය පරික්ෂාකර ගැනීමට පහසු ක්‍රමයක් අප ඔබ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.
පහත Link එකට සම්බන්ද වී Start test button එක click කරන්න. ඉන්පසු රවුම තුල ඇති අංක හදුනාගෙන ඊට අදාල අංකය දකුණු පසින් තෝරන්න. ඔබට අංක නොපෙනේ නම් ‘‘Nothing‘‘ Button එකද තිබෙන අංකය හදුනා ගැනීමට නොහැකී නම්  ‘‘unsure‘‘ button එක ද click කරන්න. 

ඔබත් වර්ණ අන්ධතාවයෙන් පෙලෙනවාද යන්න දැන්ම පරික්ෂා කරගන්න.

 

Related articles

© 2015 srilife.lk