ගියවර මැති වරණයේ වැඩිම මනාප ගත්තු මේ අයට මේපාර මොනව වෙයිද?

ගියවර මැති වරණයේ වැඩිම මනාප ගත්තු මේ අයට මේපාර මොනව වෙයිද?

මේ තමයි 2010 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ එක් එක් දිස්ත්‍රික්ක වල වැඩිම මනාප ලබා ගත් අපේක්ෂකයින්. මෙවර ඔවුන්ට වැඩිම මනාප ගන්න පුළුවන්ද කියලා 18 වෙනිද වනවිට බලා ගන්න පුළුවන්. 2010 සිට මේ වන තෙක් ඔවුන් ජනතාවට කල සේවය මෙවර මනාප වලින් අපිට දැන ගන්න පුළුවන්.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (ආසන 10)

විමල් වීරවංශ - 280,672

එක්සත් ජාතික පක්ෂය (ආසන 7)

රනිල් වික්‍රමසිංහ - 232,957

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය‍ (ආසන 2)

සරත් ෆොන්සේකා - 98,458


ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (ආසන 12)

බැසිල් රාජපක්ෂ - 425,861

එක්සත් ජාතික පක්ෂය (ආසන 5)

වසන්ත සේනානායක - 51,124

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය‍ (ආසන 1)

විජිත හේරත් - 50,967


කළුතර දිස්ත්‍රික්කය‍

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (ආසන 5)

කුමාර වෙල්ගම - 124,766

එක්සත් ජාතික පක්ෂය (ආසන 2)

පාලිත තෙවරප්පෙරුම - 51,153


බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (ආසන 6)

නිමල් සිරිපාලද සිල්වා - 141,990

එක්සත් ජාතික පක්ෂය (ආසන 2)

හරින් ප්‍රනාන්දු - 49073


පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (ආසන 4)

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන  - 90,118

එක්සත් ජාතික පක්ෂය (ආසන 1)

අර්ල් ගුණසේකර - 26,925


මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ   - 146,765 

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

අබ්දුල් කාදර්  - 54,937 


මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

ලක්ෂ්මන් මයන්ත පෙරේරා  - 65,077

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

වසන්ත අළුවිහාරේ  - 31,529


නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

අරුමුගම් තොන්ඩමන්  - 60,997

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

පාලනි දිගම්බරම්  - 39,490


හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

නාමල් රාජපක්ෂ  - 147,566

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

සජිත් ප්‍රේමදාස  - 74,467


මාතර දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

සනත් ජයසූරිය  - 74,352

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

මංගල සමරවීර  - 59, 836


පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

ප්‍රියංකර ජයරත්න  - 56, 098

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

පාලිත රංගේ බණ්ඩාර  - 36, 681


ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම  - 124,368

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

මනූෂ නානායක්කාර  - 47,060


රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

ජෝන් සෙනවිරත්න  - 125,816

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

තලතා අතුකෝරල  - 64,591


කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු  - 136,943

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

දයාසිරි ජයසේකර  - 132,949


කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

රංජිත් සියඹලාපිටිය  - 141935 

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

කබීර් හසීම්  - 48344 


යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

ITAK (TNA)

මාවයි සේනදිරාජා - 20,501

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

ඩග්ලස් දේවානන්ද  - 28,585

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

විජයකලා මහේෂ්වරී  - 7,160


දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

සරත් විජේසේකර  - 54,373

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

හබීබ් මොහොමඩ් හාරිස්  - 44,755

ITAK (TNA)

පී. එම්. පී. පියසේන  - 11,139


වන්නි දිස්ත්‍රික්කය

ITAK (TNA)

සේයම් අද්දෙක්ලනන්දන්  - 17,366

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

අබ්දුල් රිෂාඩ් බදුර්දින්  - 27,461

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

නූර්දීන් මෂූර්  - 9,518


මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

ITAK (TNA)

එස්. ලෝගේෂ්වරන්  - 20,569

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා  - 22,256

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

බසීර් දවූද්  - 11,678


ඔයාලට මේ අයගෙන් එක් කෙනෙක් ගැන හරි අනාවැකියක් කියන්න පුළුවන් නම්  Comment එකක් දාල යන්න.

Related articles

© 2015 srilife.lk