ලංකාවේ ප්‍රථම වරට ස්වාභාවික විද්‍යා පිළිබඳ නොබෙල් ත්‍යාගය හිමිකරගත් විද්‍යාඥයා

ලංකාවේ ප්‍රථම වරට ස්වාභාවික විද්‍යා පිළිබඳ නොබෙල් ත්‍යාගය හිමිකරගත් විද්‍යාඥයා

Linnean Medal of Zoology සම්මාන 2022 වසර වෙනුවෙන් හිමිවන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පරිසරවේදියෙක් සහ විද්‍යාඥයෙක් වන රොහාන් පෙතියාගොඩට ය. වසර 1888 මැයි මාසයේ සිට වි ස්වාභාවික විද්‍යාව සඳහා දක්වන දායකත්වය වෙනුවෙන් වාර්ෂිකව  විද්‍යාඥයන් හට ලබාදෙන ලිනියානු සම්මානය, ස්වාභාවික විද්‍යා පිළිබඳ නොබෙල් ත්‍යාගය ලෙස ඉහළ පිළිගැනෙනවා.

ශ්‍රී ලාංකිකයකුට මෙම සම්මානය හිමි වන ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය යි.

එසේ ම ආසියාතිකයකු විසින් මේ සම්මානය ලබා ගන්නා දෙවැනි අවස්ථාව මෙය යි.

1955 නොවැම්බර් 19 වැනි දින පේරාදෙණිය ගෙලිඔය දී උපන් විද්‍යාඥ පෙතියාගොඩ දේශීය මෙන් ම විදේශීය වශයෙන් පෘෂ්ඨවංශීන් පිළිබඳ පර්යේෂණ සිදු කර ඇති අතර මත්ස්‍යයන්, උභය ජීවීන් සහ කටුස්සන් ආදි නව පෘෂ්ඨවංශී විශේෂ 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් හඳුනාගෙන ඇත.

Related articles

© 2015 srilife.lk