අරුම පුදුම ඩොල්ෆින් හැඩයේ දූපත

අරුම පුදුම ඩොල්ෆින් හැඩයේ දූපත

මෙම ඩොල්ෆින් මත්සයෙකුගේ හැඩය ගන්නා අපූරු දූපත පිහිටා ඇත්තේ ඉතාලියට අයත් මුහුදු  තීරයේය. එම දූපතේ නම ලෙස Li Galli / La Sirenuse භාවිතා වේ. ස්වාබාවිකවම ඩොල්ෆින් හැඩැති මෙම දූපතට ඇත්තේ පුද්ගලික අයිතියකි.

1920 වසරේ රුසියානු ජාතික බැලේ නර්තන ශිල්පියෙකු වන Leonide Massine විසින් මිලදී ගන්නා ලදි. ඔහු විසින් දූපතේ ප්‍රදීපාගාරය නර්තන ශාලාවක් බවට පරිවර්තනය කරන ලද අතර 1979 වසරේ ඔහුගේ අභාවයත් සමග මෙම දූපතට හිමිකම් කියන්නේ එය මිලදී ගත් තවත් රුසියානු ජාතික නර්තන ශිල්පියෙකු වන Rudolf Nureyev විසිනි.

ඔහු විසින් දූපත තුල බැලේ නර්තන පාසලක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබුණත් 1996 වසරේ ඔහු මිය ගිය බැවින් එම සැලසුම් අසාර්ථක වින.

මෙහි අවසාන අයිතිකරු ලෙස එතැන් පටන් වසර 15ක් හිමිකම් කියන්නේ Giovanni Russo විසිනි. ඔහු විසින් මෙහි සංචාරක නවාතැන්පලවල් කිහිපයක්ම ඉතා ආකර්ශණීය ලෙස ඉදිකර ඇත. 2011 වසරේදී නැවතත් මෙය විකිණීමට තීරණය කර ඇති අතර එයට $268,000,000 ක විශාල මුදලක් නියම වී ඇත.

Related articles

© 2015 srilife.lk