ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට විසා නැතිව සංචාරය කල හැකි රටවල් 39ක්

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට විසා නැතිව සංචාරය කල හැකි රටවල් 39ක්

 

1.  බහාමාස්  කාලය: මාස 3   


2.  බාබඩෝස්  කාලය: මාස 6


3.  බොලීවියා  කාලය: දින 90


4.  බුරුන්ඩි  කාලය: මාස 1


5.  කේප් වාර්ඞ්


6.  චීනය 


7.  කොමරෝස්


8.  ජිබුටි


9.  ඩොමිනික් ජනරජය  කාලය: මාස 6


10. ඉක්වදෝරය කාලය: මාස 3


11. ගැම්බියා


12. ග්‍රෙනේඩා කාලය: මාස 6


13. ගයනා කාලය: මාස 3


14. හයිටි කාලය: මාස 3


15. ඉරානය කාලය: මාස 1


16. මලාවි කාලය: මාස 1


17. සෙන්ට් කිට් දූපත්


18. සිංගප්පූරුව කාලය: මාස 1


19. වනාටු දිවයින කාලය: මාස 1


20. අයර්ලන්තය


21. කෙන්යාව කාලය: මාස 3


22. මැඩගස්කර් කාලය: මාස 3


23. මාලදිවයින කාලය: මාස 1


24. මරුටානියාව


25. මික්‍රොනීසියාව


26. මොසැම්බික් ජනරජය කාලය: මාස 1


27. නාඋරු


28. පලාවු කාලය: මාස 1


29. රුවන්ඩාව


30. සේන්ට් වින්සන්ට් දිවයින කාලය: මාස 1


31. සමෝආ කාලය: මාස 2


32. sao tome and Pricipe


33. සර්බියාව කාලය: මාස 3


34. සීෂෙල්ස් කාලය: මාස 1


35. සොලමන් දූපත්


36. Timor-Leste  කාලය: මාස 1


37. ටොගෝ කාලය: දින 7


38. ටුවාලූ කාලය: මාස 1


39. උගන්ඩාව කාලය: මාස 3


 

Related articles

© 2015 srilife.lk