සතුන්ටම වෙන්වූ විශේෂිත පාලම්

සතුන්ටම වෙන්වූ විශේෂිත පාලම්

අතීතයේ මිනිසා සහ ස්වභාවධර්මය අතර තිබූ සම්බනධතාවය ලෝකයේ කාර්මික දියුණුවත් සමග අඩුවී ඇත. ශ්‍රී ලංකාව තුලද මෙය බරපතල මේ වන විට මෙය බරපතල ගැටළුවක් බවට පත්වෙමින් පවතී. මෙහි දැඩි අවධානමක් යොමු වන්නේ වනාන්තර මැදින් මහා මාර්ග ඉදි කිරීමයි. වන සතුන් මෙවැනි මහාමාර්ග වල එහා මෙහා යාමට පටන් ගැනීමෙන් වසරකට විශාල සතුන් ප්‍රමාණයක් මිය යනවා.

ශ්‍රී ලංකාව තුල මහා මාර්ග අසලට වල් අලි පැමිණීම හොදම උදාහරණයක්. එවැනි මාර්ග වල ගමන් කිරීමේදී රියදුරන්ට විශාල අවධානමක් ගැනීමට සිදුවෙනවා. මේ හේතුවෙන් ලෝකයේ දියුණු රටවල් වනාන්තර මැදින් මාර්ග ඉදිකිරීමේදී අනුගමනය කරන එක් ක්‍රියාමාර්ගයක් මෙම ලිපියෙන් ඉදිරිපත් කෙරේ.

ඔවුන් වනාන්තර මැදින් මහා මාර්ග ඉදිකරන විට ඒ දෙපස සතුන් වැඩි වශයෙන් පාර මාරුවන තැන් වල ස්වභාවික පාලම් ඉදි කිරීම සිදු කරයි. එම නිසා සතුන් මාර්ග අසලට ඒම බොහෝ අඩුවන බව ඒ රටවල මාර්ග ඉදිකරන්නන් පවසනවා. ශ්‍රී ලංකාවේද වල් අලි ගම් වැදීමේ ගැටළුවට කෙසේ වෙතත් මාර්ග අසලට පැමිණිමේ ගැටළුවට මෙය පිළියමක් වේවි.
පහත දැක්වෙන්නේ එවැනි විශේෂිත පාලම් වල ඡායාරූප කිහිපයකි.

01. කැනඩාවේ Banff ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ එවැනි පාලමක්


02. නෙදර්ලන්තයේ එවැනි පාලමක්


03. ජර්මනියේ එවැනි පාලමක්


04. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ එවැනි පාලමක්


05. බෙල්ජියමේ එවැනි පාලමක්


06. නෙදර්ලන්තයේ එවැනි පාලමක්


07. තවත් ඇමරිකානු සත්වෝද්‍යානයක් අසල එවැනි පාලමක්


08. නෙදර්ලන්තයේ Borkeld වනාන්තරය තුල එවැනි පාලමක්


09. ඇමරිකාවේ Watchtung අභය භූමිය 


10. ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන් නුවර Keechelus ජලාෂය අසල

Related articles

© 2015 srilife.lk