මදුරුවෙක් ලේ බොන විට අපේ ශරීරය අතුලතින් සිදුවන ඔබ මෙතෙක් නොදුටු ක්‍රියාවලිය

මදුරුවෙක් ලේ බොන විට අපේ ශරීරය අතුලතින් සිදුවන ඔබ මෙතෙක් නොදුටු ක්‍රියාවලිය

මදුරුවා කියන්නේ මේ ලෝකේ ඉන්න කරදරකාරම සත්වයා කිව්වොත් බොහෝ දෙනෙක් ඒකට එකගවේවි. මේ පුංචි සත්වයා මිනිසුන් වුණ අපිට කොයිතරම් හානි සිද්ධ කරනවාද කියලා අමුතුවෙන් කියන්න ඕනෙ නෑනේ. මදුරුවෙක් අපේ හම විදලා ලේ උරා බොන හැටි අපේ ජීවිත කාලයේ දී ඕන තරම් දැකලා තියනවා. ඒත් මදුරුවෙක් දෂ්ඨ කරන කොට අපේ ශරීරය අතුලත සිදුවන ක්‍රියාවලිය නම් කවදාවත් දකින්න ලැබෙන්නේ නෑ.ඒත් අද ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ මදුරුවෙක්ගේ දෂ්ඨ කිරීමක මෙතෙක් නොදුටු ඒ පැතිකඩයි. ඒක බලන්න කලින් කියන්න පොඩි දෙයක් තියනවා. ඒ තමයි, මදුරුවා උගේ දලෙන් අපේ හම හිල් කරලා සියුම් ලේ නහරවලින් ලේ උරා බොන හැටි දැක්කම මදුරුවෝ ගැන වෙනදට වඩා බයක් ඇතිවෙන්න පුළුවන්

Inside You When a MOSQUITO Bites - Mosquito Finds Blood Vessel

© 2015 srilife.lk