මීටර් 3700ක් යට මුහුදු පතුලේ දී මෙතෙක් හදුනා නොගත් ජීවියෙක් හමුවෙයි

මීටර් 3700ක් යට මුහුදු පතුලේ දී මෙතෙක් හදුනා නොගත් ජීවියෙක් හමුවෙයි

පසුගිය දිනක කරන ලද සාගර ගවේෂණයක දී විද්‍යාඥයින් කණ්ඩායමකට නව ජීවී විශේෂයක් හඳුනාගැනීමට හැකි වී තිබෙනවා. බැලූ බැල්මට පිටසක්වල ජීවියෙක් හා සමාන පෙනුමකින් යුත් මේ නව ජීවියා හමුවුණේ මීටර් 3700ක් ගැඹුරු මුහුදේ දීයි. ජෙලිෆිෂ් වර්ගයේ ජීවියෙක් ලෙස හඳුනාගත් මෙම සත්වයා genus Crossota නම් ජීවී කාණ්ඩයට අයත් බව විද්‍යාඥයින් පසුව අනාවරණය කර ගත්තා.

Jellyfish: April 24, 2016

© 2015 srilife.lk